Record details

Title
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
Statement of responsibility
    Zdeněk Kliment
Other titles
    Balance, regime and geochemistry of suspended sediments of the Blšanka River
Author
    Kliment, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 105, č. 3
Pages
    s. 255-265
Year
    2000
Notes
    5 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    552
    556
Conspectus category
    552
    556
Subject group
    bilance povrchových vod
    chemismus hornin
    materiál suspendovaný
    povodí
    řeka
    transport říční
    vodní režim
Geographical name
    Blšanka (řeka)
    ČR-Čechy
Keyword
    Bilance
    Blšanky
    Chemismus
    Plavenin
    Režim
    říčky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012