Record details

Title
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
Statement of responsibility
    Alois Adamus, Jindřich Šancer
Other titles
    Binární ukazatele samovznícení uhlí v ostravsko-karvinském revíru
Author
    Adamus, Alois, 1955-
    Šancer, Jindřich
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 2
Pages
    s. 1-7
Year
    2005
Notes
    6 diagr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    504.05
    552
    553.9
    622.33
Conspectus category
    504
    553
    622
Subject group
    databanka
    hodnocení rizika
    hornoslezská pánev
    laboratorní zkoušky hornin
    oxidace
    plyny
    teplota
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
Subject category
    1986-2002
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Binary
    Coal
    District
    Indicators
    Ostrava-Karviná
    Oxidation
    Thermal
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012