Record details

Title
    Binary mixing as a principal process in the petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Plutonic Complex
Author
    Holub, František
    Janoušek, Vojtěch
    Pudilová, Marta
    Šmíd, Jakub
    Žák, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Mineralogicko-petrologické sympózium Magurka 2000
Pages
    1
Notes
    Akce: 2000
Thesaurus term
    dr. Holub, linka 2224, e-mail: frholub@natur.cuni.cz Mgr. Jakub Šmíd je postgraduální student Ústavu petrologie a strukturní geologie. Dr. Holub dodá anotaci a popř. další čísla projektů.
Keyword
    Binary
    Bohemian
    Central
    Complex
    Granodiorite
    Klatovy
    Mixing
    Petrogenesis
    Plutonic
    Principal
    Process
    SW
Abstract (in english)
   Binary mixing as a principal process in the petrogenesis of the Klatovy granodiorite, SW part of the Central Bohemian Plutonic Complex
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012