Record details

Title
    Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
Statement of responsibility
    Michal Tylš et al.
Other titles
    Biochemical Decomposition of Aliphatic Chlorinated Hydrocarbons - the Practical Experience
Author
    Tylš, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 6-7
Pages
    s. 185-187
Year
    1995
Notes
    2 obr., 2 tab., 2 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    asanace podzemní vody
    ekologie
    kontaminace vod
    sloučeniny organické
    voda podzemní
Keyword
    Alifatických
    Biochemický
    Chlorovaných
    Praxe
    Rozklad
    Uhlovodíků
    Zkušenosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012