Record details

Title
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
Statement of responsibility
    Jiří Čížek, Miroslav Marek, Petr Musil, Jaroslav Žák
Other titles
    Biodegradation of oil contamination of groundwater on the Motorlet locality near Stará Boleslav
Author
    Čížek, Jiří
    Marek, Miroslav
    Musil, Petr
    Žák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 9
Pages
    s. 269-271
Year
    1991
Notes
    1 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    asanace podzemní vody
    biologické metody
    česká křídová pánev
    ekologie
    jizerská oblast
    kontaminace vod
    terasy
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Stará Boleslav
Keyword
    Biodegradace
    Boleslavi
    Lokalitě
    Motorlet
    Podzemní
    Ropného
    Staré
    Vody
    Znečištění
Abstract (in czech)
   Ropné znečištění terasových uloženin v areálu závodu Motorlet ve Staré Boleslavi bylo v prvé etapě sanováno čerpáním kontaminované vody vrty a jejím čištěním tradičními postupy. Po odstranění vrstvy ropných uhlovodíků nad hladinou podzemní vody bylo r.l990 přistoupeno k dočištění pomocí biodegradace. Čerpaná voda, s obsahem ropných uhlovodíků až ca l0 mg/1, byla čištěna v bioreaktoru hygienicky nezávadnými bakteriemi rodu Bacillus, Acinetobacter, Klebsiella aj. Po vyčistění zasakovala zpět do okolí čerpacího vrtu. Tímto postupem se obsah polutantů snížil pod limit stanovený ČSN pro pitnou vodu, tj. pod 0,05 mg/1. Výsledky ukázaly, že řízená bioasanace selektovanými bakteriemi je vhodná pro dekontaminaci středně a slabě znečištěných podzemních vod a dobře propustných hornin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012