Record details

Title
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita. Bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 79, č. 2
Pages
    s. 97-98
Year
    2000
Notes
    00.02.00
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    Biodiverzita
    Bohatství
    Chráněno
    Ekofenomény
    Geodiverzita
    Přírody
    Rozmanitostí
    Terénu
    živé
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012