Record details

Title
    Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém
Other titles
    Biodiversity of culturable procaryotes from the Hranice abyss and the role of microorganisms in carbonate speleothemes forming
Author
    Geršl, Milan
    Kosina, Marcel
    Nováková, Dana
    Sedláček, Ivo
    Travěnec, Fraňo
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. listopad
Pages
    6
Year
    2007
Thesaurus term
    Hranice Karst, Hranice Abyss, biofilm, snottites, isolation, species identification
Keyword
    Biodiverzita
    Hranické
    Karbonátových
    Kultivovatelných
    Mikroorganizmů
    Možnosti
    Prokaryot
    Propasti
    Speleotém
    Těchto
    Uplatnění
    Utváření
Abstract (in czech)
   Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z Hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém
Abstract (in english)
   Biodiversity of culturable procaryotes from the Hranice abyss and the role of microorganisms in carbonate speleothemes forming
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014