Record details

Title
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
Statement of responsibility
    Olga Kvídová, Barbora Doušová, Jan Lellák
Other titles
    Biogeochemical indication of anomalous metal contents in soil from areas affected by ore and coal mining. Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
Author
    Doušová, Barbora
    Kvídová, Olga
    Lellák, Jan
Language
    česky
Source title - monograph
    Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek
Pages
    s. 59-63
Notes
    2 obr., 1 tab., 2 bibl.
Subject group
    Au (zlato - 79)
    biogeochemie
    flóra
    kovy těžké
    průmysl těžební
    průvodní jevy
    půdy
    rudy Au
    skládka
    znečištění
    životní prostředí
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dolejší Těšov (Klatovy)
    Kašperské Hory (Klatovy)
    Lomnice (Sokolov)
Keyword
    Anomálních
    Biogeochemická
    Hnědého
    Indikace
    Koncentrací
    Kovů
    Oblastí
    Postižených
    Půdě
    Rud
    Těžbou
    Uhlí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012