Record details

Title
    Biogeografický význam labských pískovců
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Sborník České geografické společnosti
Pages
    s. 203-209
Keyword
    Biogeografický
    Labských
    Pískovců
    Význam
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012