Record details

Title
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
Statement of responsibility
    Václav Vacek, Jaroslava Pertoldová
Other titles
    Biohydrometallurgical methods of extraction pretreatment of arsenopyrite in the industrial processing of refractory gold-bearing ores
Author
    Pertoldová, Jaroslava
    Vacek, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 10
Pages
    s. 3-14
Year
    1999
Notes
    3 obr., 3 tab., 137 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    arzenopyrit
    loužení materiálu
    rudy Au
    těžba loužením
    úpravnictví
Geographical name
    Austrálie
    Brazílie
    Ghana
    Jihoafrická republika
Keyword
    Arzenopyritu
    Biohydrometalurgické
    Loužení
    Metody
    Průmyslovém
    Refraktorních
    Rud
    Zlatonosných
    Zpracování
Abstract (in english)
   The article summarized the current state of knowledge on the use of biohydrometallurgical processes for the bio-oxidative leaching of refractory gold-bearing arsenopyrite ores, with special emphasis on selected aspets of their industrial use. The article was prepared with the support of Grant No. 205/97/0829 of the Grant Agency of the Czech Republic "Arsenic in Gold deposits and Its Migration during Potential Mining and Processing of Ores in the Bohemian Massif". Environmental aspects of industrial leaching processes are also included
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012