Record details

Title
    Biological properties of the intervertebral cages made of titanium constaining a carbon-carbon composite covered with different polymers
Author
    Balík, Karel
    Hulejová, H.
    Pešáková, V.
    Smetana, K.
    Sochor, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Materials Science-Materials in Medicine
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 2
Pages
    s. 143-148
Year
    2005
Notes
    Projekt: GA106/00/1407, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Biologické vlastnosti mezitělových rozpěrek na bázi titanu obsahující kompozit uhlík-uhlík pokrytý různými polymery
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    biological properties
    C-C composites
    intervertebral cages
Keyword
    Biological
    Cages
    Carbon-carbon
    Composite
    Constaining
    Covered
    Different
    Intervertebral
    Made
    Polymers
    Properties
    Titanium
Abstract (in czech)
   Byly studovány biologické vlastnosti mezitělových rozpěrek na bázi titanových slitin a jádra z kompozitu uhlík-uhlík.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012