Record details

Title
    Biometrical characteristics of discoliths Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970, Egerian of the SE part of the Rimava basin, southern Slovakia; paleoecological (and taxonomical) aspects
Statement of responsibility
    Katarína Šutovská
Other titles
    Biometrické charakteristiky diskolitov Pontosphaera ex gr. multipora Kamptner (Roth) 1970 z egeru jv. části Rimavskej kotliny; paleoekologické a taxonomické aspekty
Author
    Šutovská, Katarína
Language
    anglicky
Source title - serial
    Západné Karpaty. Séria paleontológia
Vol./nr.
    Vol. 14
Pages
    p. 57-72
Year
    1990
Notes
    9 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Slovenské resumé
    Zkr. název ser.: Západ. Karpaty, Sér. Paleont.
Classfication no.
    551.7
    56
Conspectus category
    56
Subject group
    biometrie
    biostratigrafie
    geologie regionální
    nannofosílie
    neogén
    paleoekologie
    taxonomie
    vrt
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    1970
    Aspects
    Basin
    Biometrical
    Characteristics
    Discoliths
    Egerian
    Ex
    Gr
    Kamptner
    Multipora
    Paleoecological
    Pontosphaera
    Rimava
    Roth
    Slovakia
    Southern
    Taxonomical
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012