Record details

Title
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
Statement of responsibility
    P. Lazecký, I. Chovancová, A. Komínek
Other titles
    Biological monitoring of the Odra River Basin
Author
    Chovancová, I.
    Komínek, A.
    Lazecký, P.
Language
    česky
Source title - monograph
    Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment
Pages
    s. 98-101
Notes
    2 tab., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Vyd. 1.
Subject group
    biosféra
    ekologie
    hydrologie povrchových vod
    kovy těžké
    monitoring
    sedimentace fluviální
    sedimentace recentní
    sloučeniny organické
    znečištění
Subject category
    eutrofizace
    monitorování
Geographical name
    Bohumín
    Bruntál
    ČR-Morava
    Jakubčovice
    Karviná
    Opava
    Ostrava
    Polanka nad Odrou
    Třinec
Keyword
    Biomonitoring
    Odry
    Povodí
    říčního
    Systému
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012