Record details

Title
    Bioplynové stanice ve venkovském prostoru: poznámky k jejich akceptaci místním obyvatelstvem
Author
    Dvořák, Petr
    Klusáček, P.
    Martinát, S.
    Melníková, V.
    Navrátil, J.
    Van der Horst, D.
Conference
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (16. : 19.06.2013-21.06.2013 : Valtice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
Pages
    S. 287-296
Notes
    Autoři celkem: 6
    Překlad názvu: Anaerobic Digestion Plants in Rural Space: Some Comments on their Acceptance at Community Level
    Rozsah: 9 s. : E
Subject category
    biogas, acceptance
    renewable sources of energy
    rural regions
Keyword
    Akceptaci
    Bioplynové
    Místním
    Obyvatelstvem
    Poznámky
    Prostoru
    Stanice
    Venkovském
Abstract (in czech)
   Význam energie generované z obnovitelných zdrojů v České republice neustále stoupá. Jedním ze sektorů obnovitelných zdrojů energií, který se v posledních letech dynamicky rozvíjí, je produkce bioplynu. Počet bioplynových stanic a jejich instalovaný výkon zaznamenal v poslední dekád ě dramatický růst (z 11 instalací o výkonu 4,19 MW v roce 2002 na 481 instalací s výkonem 363 MW v roce 2013). Je nepochybné, že fungování bioplynových stanic, stejně jako ostatních typů zařízení využívajících obnovitelné zdroje (větrné elektrárny, solární elektrárny atd.), přináší jako alternativa vůči vyčerpatelným fosilním zdrojům řadu pozitiv. Nicméně s jejich lokalizací, realizací, i samotným provozem je spojena řada problémů, které mají významný vliv jak na kvalitu života dané obce, tak i na prostorov é vztahy v rámci obce či vzhled krajiny.
   Tento příspěvek se zabývá sociálně - prostorovými aspekty obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na bioplynové stanic e a jejich akceptaci obyvatelstvem na lokální úrovni.
Abstract (in english)
   mportance of energy generated from renewable sources has been recently constantly increasing. One of sectors where huge development has been experienced is anaerobic digestion plants sector (biogas stations). Its number and installed capacities have dramatically risen in last decade in the Czech Republic (11 installations with 4,19 MW in 2002, 481 installations with 48 1 MW in 2013). There is no doubt that operation of anaerobic digestion plants, alike other types of renewable sources of energy (wind power plants, solar power plants etc.), yields as alternative to non - renewable fossil sources plenty of positives. However problems are linked to renewable energy projects too. Such problems are connected to its location, realisation and operation of such facilities that might have important impact on both quality of life, landscape character and spatial relations within muni cipality.
   This contribution deals with socio - spatial aspects of renewable sources of energy with focus on anaerobic digestion plants and their acceptance by population on local level.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014