Record details

Title
    Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň) (34-13 Dyjákovice)
Statement of responsibility
    Jiřina Čtyroká, Lilian Švábenická
Other titles
    Foraminifera and nannofossil stratigraphic correlation of the Miocene sediments, south of Šatov (Carpathian Foredeep)
Author
    Čtyroká, Jiřina, 1939-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 70-71
Year
    1997
Notes
    10 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    Foraminifera
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    nannofosílie
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    ČR-Morava
    Šatov (Znojmo)
Keyword
    34-13
    Biostratigrafická
    Dyjákovice
    Foraminifer
    Jižně
    Karpatská
    Korelace
    Miocenních
    Nanofosilií
    Předhlubeň
    Sedimentech
    Šatova
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012