Record details

Title
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
Statement of responsibility
    Lilian Švábenická
Other titles
    Biostratigraphic revision of the Zlín Formation in the Jarošov-1 borehole
Author
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Pages
    s. 77-80
Year
    1993
Notes
    1 obr., 11 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Subject group
    biocenóza
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    nanoplankton
    profil vrtný
    revize
    terciér
Geographical name
    ČR-Morava
    Jarošov
    Uherské Hradiště
Keyword
    25-33
    Biostratigrafická
    Hradiště
    Jarošov-1
    Revize
    Souvrství
    Uherské
    Vrtu
    Zlínského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012