Record details

Title
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc
Statement of responsibility
    Adriena Zlinská, Klement Fordinál
Other titles
    Biostratigraphische und Paleooekologische Bearbeitung der Badenien-Ablagerungen in der Umgebung von Smolenice
Author
    Fordinál, Klement
    Zlinská, Adriena
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 96
Pages
    s. 69-73
Year
    1992
Notes
    3 obr.,4 pl.,10 bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Subject group
    baden
    Foraminifera
    miocén
    Mollusca
    otolity
    paleoekologie
    podunajská pánev
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Smolenice
Keyword
    Bádenských
    Biostratigrafické
    Okolia
    Paleoekologické
    Sedimentov
    Smoleníc
    Vyhodnotenie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012