Record details

Title
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
Statement of responsibility
    Ondřej Bábek, Jiří Otava
Other titles
    Biostratigraphic evidence for thin-skinned structure of the Hranice Palaeozoic, Moravo-Silesian Zone
Author
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Otava, Jiří, 1950-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 60-63
Year
    2006
Notes
    1 obr., 2 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    551.2
    551.7
    562/569
    912
Conspectus category
    55
    912
Subject group
    biostratigrafie
    Conodonta
    devon
    famen
    geologie regionální
    karbon
    kontrola litologická
    kontrola stratigrafická
    kontrola strukturní
    ložisko vápence
    mapa geologická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleontologie
    posun horizontální
    tektonika šupinová
    tournai
    vrásnění variské
Geographical name
    Černotín (Přerov, Hranice)
    Morava (Česko)
Keyword
    25-12
    Biostratigrafické
    Doklady
    Hranice
    Hranického
    Moravskoslezská
    Paleozoika
    Stavbu
    šupinovitou
    Tence
    Zóna
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012