Record details

Title
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna
Other titles
    Biostratigraphic evidence for thin-skinned structure of the Hranice Palaeozoic, Moravo-Silesian Zone
Author
    Bábek, Ondřej
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    Carboniferous
    conodont biostratigraphy
    Devonian
    Moravo-Silesian Zone
    Variscan tectonics
Keyword
    Biostratigrafické
    Doklady
    Hranického
    Moravskoslezská
    Paleozoika
    Stavbu
    šupinovitou
    Tence
    Zóna
Abstract (in czech)
   Na profilu Černotín v hranickém paleozoiku, moravskoslezská zóna, střední Morava byla nalezena cca 2m mocná čočka brekcií s fosfority stáří střední tournai (sp. Si. crenulata až spodní části Si. isosticha - sv. Si. crenulata) uvnitř stratigrafického sledu plástevnatých hněvotínských vápenců stáří svrchní famen (?Pa. marginifera - Pa. expansa). Vzhledem ke skutečnosti, že mladší karbonáty jsou uzavřeny ve starších, nelze tuto situaci považovat za přirozenou stratigrafickou inkluzi, ale za příklad biostratigrafické inverze. Tato inverze je vyvinuta v zóně karbonátových mylonitů s výraznou foliací o středním úklonu 40st. k ZSZ. Biostratigrafickou inverzi a mylonitizaci proto lze považovat za společný výsledek tektonického zvrásnění a zešupinatění obou karbonátových litotypů na jedné ze střižných zón publikovaných dřívějšími autory, které mají v hranickém paleozoiku stejnou orientaci.
Abstract (in english)
   The first conodont-supported outcrop evidence of biostratigraphic inversion in the Hranice Palaeozoic, NE Moravo-Silesian Zone, is presented in this paper. About 2m thick lense of Middle Tournaisian skeletal calcarenite and calcirudite with phosphorite fragments (L. Si. crenulata to Si. isosticha - U. Si. crenulata) is enclosed in Upper Famennian calcimylonites (?Pa. marginifera Zone to Pa. expansa Zone) at the Černotín section. The lense is oriented parallel to deformation cleavage whose orientation is consistent with that of the shear zones described from other parts of the Hranice Palaeozoic by previous authors. The newly-described biostratigraphic inversion very well fits in the previously proposed models of thin-skinned structure of the Brunovistulicum and its sedimentary cover in the NE Moravo-Silesian Zone, derived from interpretation of borehole and seismic data.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012