Record details

Title
    Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice)
Statement of responsibility
    Lilian Švábenická
Other titles
    Biostratigraphic study(calcareous nannoplankton)of Upper Cretaceous sediments in the borehole Pavlov-5 in S Moravia(34-12 Pohořelice)
Author
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 149-151
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-svrchní
    nanoplankton
    paleoekologie
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Pavlov
Keyword
    34-12
    Biostratigrafické
    Jižní
    Křídy
    Moravě
    Nanoplankton
    Pavlov-5
    Pohořelice
    Sedimentů
    Studium
    Svrchní
    Vápnitý
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012