Record details

Title
    Biostratigrafický výskum vrchnojurských vápencov z Čachtických Karpát (lok. Bzince pod Javorinou)
Other titles
    Biostratigraphic research of Upper Jurasic limestones of the Čachtice Carpathians (locality Bzince pod Javorinou)