Record details

Title
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za křížem u sv. Jana pod Skalou
Author
    Horáček, I.
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bohemia centralis
Vol./nr.
    Roč. 22, -
Pages
    s. 111-125
Year
    1993
Notes
    Projekt: IA31301, GA AV ČR
Keyword
    Biostratigrafický
    Jana
    Jeskyně
    Křížem
    Skalou
    Výzkum
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012