Record details

Title
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
Statement of responsibility
    Petr Skupien, Mojmír Eliáš, Zdeněk Vašíček
Other titles
    Biostratigraphical research of the Lower Cretaceous in the Silesian Unit in the years 1998-99 (Outer Western Carpathians)
Author
    Eliáš, Mojmír
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 3
Pages
    s. 109-114
Year
    2000
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    biostratigrafie
    Dinoflagellata
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jílovec
    křída-spodní
    lokalita fosiliferní
    paleoekologie
    palynologie
    slezská jednotka
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy
    Ostravice (Frýdek-Místek)
    Skalice (Frýdek-Místek)
Keyword
    1998-99
    Biostratigrafický
    Jednotce
    Karpaty
    Křídy
    Letech
    Slezské
    Spodní
    Vnější
    Výzkum
    Západní
Abstract (in english)
   Silesian Unit featured for period of Lower Cretaceous by predominance of dark coloured claystones provides ideal possibilities for studying non-calcareous dinoflagellate cysts, or eventually other palynologic groups. For their study 12 localities located within area of the Moravskoslezské Beskydy Mountains were selected so as to comprise the strata sequence from Lower Těšín Member (Upper Tithonian) up to Godula Variegated beds (Cenomanian). By means of collected cysts of dinoflagellate stratigraphic data were provided generally corresponding to data published formely. Equally their quantitative structure was observed. In quantitative structure of dinocyst associations a deepending of Silesian sedimentary basin from Berriasian up to Cenomanian is manifested. The corresponding sections were equally observed from macrofaunistic point of view.
   In Lower Cretaceous exposures of Ostravice river sections at Ostravice municipality ammonites of upper part of early Barremian and early Aptian could be found
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012