Record details

Title
    Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince
Statement of responsibility
    Ivan Horáček, Vojen Ložek
Other titles
    Biostratigraphic investigation of the crevasse filling in the Martinka-Cliff
Author
    Horáček, Ivan
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Source title - serial
    Československý kras
Vol./nr.
    Roč. 41
Pages
    s. 83-99
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Subject group
    biostratigrafie
    extraglaciální oblasti
    kvartér
    litologie
    Mammalia
    Mollusca
    ochrana přírody
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Horní Věstonice
Keyword
    Biostratigrafický
    Martince
    Rozsedliny
    Výplně
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012