Record details

Title
    Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
Statement of responsibility
    Lilian Švábenická
Other titles
    Nannofossil biostratigraphy of the Zlín Formation on the Vsetín map sheet
Author
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 169-171
Year
    1996
Notes
    1 obr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    biostratigrafie
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    magurská skupina
    nanoplankton
    paleogén
    taxonomie
    výzkum
    zpráva o činnosti
Subject category
    račanská jednotka
Geographical name
    ČR-Morava
    Vsetín
Keyword
    25-41
    Biostratigrafie
    Listu
    Nanoplankton
    Souvrství
    Vápnitý
    Vsetín
    Zlínského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012