Record details

Title
    Biostratigrafie jineckého souvrství v údolí Litavky (12-34 Hořovice)
Statement of responsibility
    Oldřich Fatka
Author
    Fatka, Oldřich, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 25-26
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    biostratigrafie
    paleontologie
    Trilobita
Geographical name
    Litavka
Keyword
    12-34
    Biostratigrafie
    Hořovice
    Jineckého
    Litavky
    Souvrství
    údolí
Abstract (in czech)
   Příspěvek shrnuje výsledky podrobného paleontologického výzkumu údolí Litavky. Ze symetrického uspořádání faunistických asociací ve vertikálním řezu vyplývá, že stratigraficky nejstarší a nejmladší vrstvy odpovídají mělčím podmínkám, zatímco střední část souvrství je charakterizována poměrně hlubokovodní trilobitovou faunou. Je navrženo biostratigrafické schéma jineckého souvrství.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012