Record details

Title
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
Statement of responsibility
    Lilian Švábenická
Other titles
    Calcareous nannofossil biostratigraphy in the Blatnička-1 borehole (Rača and Bílé Karpaty units including the Svodnice Formation)
Author
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 93-96
Year
    1994
Notes
    1 obr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    nanoplankton
    paleocén
    profil vrtný
Subject category
    litostratigrafie
Geographical name
    Blatnička
    ČR-Morava
Keyword
    35-11
    Bělokarpatská
    Biostratigrafie
    Blatnička-1
    Jednotka
    Moravě
    Nanoplanktonu
    Račanská
    Souvrství
    Svodnického
    Vápnitého
    Včetně
    Veselí
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012