Record details

Title
    Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Other titles
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments of the Silesian Unit based on palynomorphs and foraminifers (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Author
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    8
Year
    2010
Thesaurus term
    Outer Western Carpathians, Lower Cretaceous, miospores, dinocysts, foraminifers, biostratigraphy, palaeoenvironment
Keyword
    Biostratigrafie
    Česká
    Foraminifer
    Jednotky
    Karpaty
    Palynomorf
    Republika
    Slezské
    Spodnokřídových
    Studia
    Uloženin
    Vnější
    Základě
    Západní
Abstract (in czech)
   V tmavěšedých a zelenošedých pelitech tvořících výplně v jurských vápencích byly nalezeny miospory, dinocysty a foraminifery spodnokřídového stáří.Alb byl doložen ve vzorku Jasenice na základě přítomnosti společenstva spor a pylů Corniculatisporites bolchovitinar, C.striatus a Tricolpites minutus.V Jasenici (vzorek 2) byla také stanovena foraminiferová zóna Ticinella primula stáří střední alb.Foraminiferové společenstvo a palynomorfy z Hukvald jsou hauterivského stáří.
Abstract (in english)
   Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments of the Silesian Unit based on palynomorphs and foraminifers (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014