Record details

Title
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
Statement of responsibility
    Petr Skupien, Zdeněk Vašíček, Daniela Reháková, Eva Halásová
Other titles
    Biostratigrafie spodní křídy manínské jednotky (lom Butkov, Strážovské vrchy, Západní Karpaty)
Author
    Halásová, Eva
    Reháková, Daniela, 1955-
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk, 1937-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Vol. 49, no. 1
Pages
    p. 91-97
Year
    2003
Notes
    1 obr., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    551.7
    56
Conspectus category
    55
Subject group
    Ammonoidea
    Calpionellidae
    Dinoflagellata
    křída-spodní
    litostratigrafie
    nannofosílie
    paleontologie
    palynologie
    sedimenty karbonátové
    Západní Karpaty
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Biostratigraphy
    Butkov
    Carpathians
    Cretaceous
    Lower
    Manín
    Mts
    Quarry
    Strážovské
    Unit
    Vrchy
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012