Record details

Title
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
Statement of responsibility
    Jana Suchánková, Jaromír Leichmann, Josef Zeman
Other titles
    Biotite and amphibole from ultrapotassic rocks, Jihlava pluton - secondary products of pyroxene hydratation
Author
    Leichmann, Jaromír
    Suchánková, Jana, 1972-
    Zeman, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 105-108
Year
    2006
Notes
    4 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    549
    552
    912
Conspectus category
    549
    552
    912
Subject group
    amfiboly
    biotit
    chemismus hornin
    geologie regionální
    hydratace
    kámen stavební
    mapa geologická
    moldanubický pluton
    petrogeneze
    pluton
    proces polyfázový
    pyroxeny
    syenit
    ultrabazika
Geographical name
    Jihlava-Kosov
    Morava (Česko)
Keyword
    23-23
    Amfibol
    Biotit
    Hornin
    Hydratace
    Jihlava
    Jihlavského
    Plutonu
    Produkty
    Pyroxenu
    Sekundární
    Ultradraselných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012