Record details

Title
    Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie
Statement of responsibility
    Juraj Macek
Other titles
    Biotite in granitoids, its alteration and generations
Author
    Macek, Juraj
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 1-2
Pages
    s. 109-114
Year
    1992
Notes
    2 fot.,1 tab.,2 diagr.,4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza hornin
    biotit
    chemické vlastnosti
    chloritizace
    granitoidy
    krystalochemie
    Malá Fatra
    minerály
    Velká Fatra
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Biotit
    Generácie
    Granitoidoch
    Premena
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012