Record details

Title
    Biotite of regional-metamorphic origin in metapelites of the Železný Brod Crystalline Unit
Other titles
    Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou)