Record details

Title
    Biotitické dioritové porfyrity ve vrtu ČE-1 (Čeladná)
Author
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
    Martinec, Petr
Conference
    Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve (2. : 29.11.1994-30.11.1994 : Ostrava-Poruba, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
Pages
    s. 147-159
Keyword
    Biotitické
    ČE-1
    Čeladná
    Dioritové
    Porfyrity
    Vrtu
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012