Record details

Title
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš
Other titles
    Bioturbation of argillaceous clayish sediments in the North-Bohemian brown coal basin (in the hanging wall of the main coal bed). Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Author
    Mikuláš, Radek
Conference
    Sedimentární geologie v České republice (23.01.1996-24.01.1996 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
    Sedimentární geologie v České republice. Abstrakty
Pages
    s. 29
Notes
    1 obr.
    Projekt: KSK1042603, GA AV ČR
Subject group
    aleurity
    etologie
    miocén
    sedimentologie
    sedimenty jezerní
    sedimenty jílovité
    severočeská pánev
    textury sedimentů
    trace fossils
    uhelná sloj
Geographical name
    Bílina (Teplice)
    ČR-Čechy
Keyword
    Bioturbace
    Hlavní
    Hnědouhelné
    Jílových
    Nadloží
    Pánve
    Sedimentů
    Severočeské
    Sloje
    Uhelné
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
    Česká geologická služba
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012