Record details

Title
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš, Karel Mach, Zdeněk Dvořák
Other titles
    2nd Czech and Slovak Palaeontological Conference, June 18-19 2001 (Variant.)
Author
    Dvořák, Zdeněk, 1959-
    Mach, Karel, 1964-
    Mikuláš, Radek, 1964-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Vol. 47, no. 1-4
Pages
    p. 79-85
Year
    2003
Notes
    2 obr., 2 pl.
    Bibliografie na s. 82-83
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    061.3
    551.7
    56
Conspectus category
    552
Subject group
    bioturbace
    ichnofosilie
    jílovec
    konference
    miocén
    paleontologie
    sedimentace lakustrinní
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    severočeská pánev
    taxonomie
    terciér
    trace fossils
Geographical name
    Bílina (Teplice, Bílina)
    Čechy (Česko)
Keyword
    Basin
    Bílina
    Bioturbation
    Claystones
    Czech
    Miocene
    Most
    Quarry
    Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012