Record details

Title
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
Statement of responsibility
    Václav Cílek
Other titles
    Birnessite, Kaolinite and Opal from Bozkov Dolomite caves
    Kras Krkonoš a Podkrkonoší (Variant.)
Author
    Cílek, Václav, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Příroda : sborník prací z ochrany přírody
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 86-87
Year
    1997
Subject group
    Český masiv
    kaolinit
    kenozoikum
    krasová výplň
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    mangan
    mesozoikum
    paleoreliéf
    zvětrávání
Geographical name
    Bozkov (Semily)
    ČR-Čechy
Keyword
    Birnessit
    Bozkovských
    Dolomitových
    Jeskyní
    Kaolinit
    Opál
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2007
Import date
    8. 8. 2012