Record details

Title
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
Statement of responsibility
    Vladimír Šrein a Jiří Litochleb
Other titles
    Bismuth minerals in the quartz pebble with native gold from alluvial placers of Otava river near Annín (Šumava)
    Bismuth minerals in the quartz pebble with native gold from alluvial placers of Otava river near Annín (the Šumava Mts.)
Author
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    3
    s. 33-35
Year
    2008
Notes
    2 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    55(1)
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    asociace minerální
    bizmut
    joséit
    kvartér Českého masivu
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    prvky ryzí
    rozsyp
    rudy Au
    sběratelství
    složení chemické
    středočeský pluton
    telluridy
    zlato
Thesaurus term
    bismuth
    chemical composition
    Czech Republic
    joséite A
    native gold
    Otava river
    Šumava Mts.
Geographical name
    Annín (Klatovy, Sušice)
    Čechy jihozápadní (Česko)
    Otava-tok horní (Česko)
Keyword
    Annína
    Bismutové
    Křemenném
    Minerály
    Náplavů
    Otavy
    Šumava
    Valounu
    Zlatem
Abstract (in czech)
   Zlato vysoké ryzosti (98.6%) bylo nalezeno v křemenném valounu z náplavů Otavy u Annína, severně od Rejštejna na Šumavě (Česká republika) v asociaci s ryzím bismutem a joséitem A. Joséit A pravděpodobně krystalizoval z redukčních fluid se zvýšenou fugacitou síry při relativně vysoké teplotě okolo 266° C. Ryzí bismut, stejně jako joséit A jsou z větší části alterovány supergenními Bi- a Bi-Te oxidixkými fázemi s proměnlivým chemickým složením.
Abstract (in english)
   Gold of high purity (98.6%), found in quartz pebble from alluvial placers of Otava river near Annín, north of Rejštejn at Šumava Mountains (Czech Republic), is associated with both native bismuth and joséite A. Joséite A is supposed to crystalize from reduced fluids with higher sulphur fugacity and at a relatively high temperature about 266° C. Native bismuth as well as joséite A are mostly altered into supergenic Bi and Bi-Te oxidic phases with variable chemical compositions.
Contributor
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    ČGS (UNM)
    NM
Source format
    R
    U
Entered date
    15. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012