Record details

Title
    Bituminous coal of the Upper Silesian basin, Czech Republic - relationship between mean vitrinite reflectance Ro, volatile matter Vdaf and content of carbon, hydrogen and nitrogen
Author
    Honěk, J.
    Martinec, Petr
    Staněk, F.
Conference
    Carboniferous and permian of the world/14. : 17.08.1999-21.08.1999 : Calgary, Kanada)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Carboniferous and permian of the world: 14. ICCP proceedings
Pages
    s. 902-909
Notes
    Projekt: GA205/97/0307, GA ČR
    Projekt: IAA3013903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Černá uhlí hornoslezské pánve, Česká republika - vztah mezi střední odrazností vitrinitu Ro, obsahem prchavé hořlaviny Vdaf a obsahem uhlíku, vodíku a dusíku
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    bituminous coal
    Upper Silesian basin
Keyword
    Basin
    Bituminous
    Carbon
    Coal
    Content
    Czech
    Hydrogen
    Matter
    Mean
    Nitrogen
    Reflectance
    Relationship
    Republic
    Ro
    Silesian
    Upper
    Vdaf
    Vitrinite
    Volatile
Abstract (in czech)
   Uhlí české části hornoslezské pánve jsou tvořeny převážně humitovými typy uhlí, vitrinitem bohaté převažují. V karvinském souvrství, v sedlových vrstvách jsou uhlí bohatší liptinitem. V článku jsou prezentovány vztahy mezi odrazností vitrinitu, obsahem prchavé hořlaviny a obsahem uhlíku, dusíku a vodíku.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012