Record details

Title
    Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
Other titles
    Manganová ložiska v černých silicitech z pohoří Bistritei, východní Karpaty (Rumunsko): Petrografie, vznik a metamorfní vývoj.
Author
    Alexe, V.
    Kasper, H.
    Marincea, S.
    Mihalache, A.
    Munteanu, M.
    Saptefrati, G.
    Trandafir, V.
    Žák, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Ore Geology Reviews
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 1-2
Pages
    20
Year
    2004
Thesaurus term
    Eastern Carpathians, ore deposits, manganese, black chert
Keyword
    Bistritei
    Black
    Carpathians
    Chert-hosted
    Deposits
    Eastern
    Evolution
    Genesis
    Manganese
    Metamorphic
    Mountains
    Petrography
    Romania
Abstract (in czech)
   Článek popisuje petrografii, vznik a metamorfní vývoj manganových ložisek vzniklých v černých silicitech v pohoří Bistritei v Rumunsku.
Abstract (in english)
   The paper describes petrography, genesis and metamorphic evolution of black chert-hosted manganese deposits from Bistritei Mounains, Eastern Carpathians, Romania.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014