Record details

Title
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Marie Adamová, Eva Franců, Juraj Franců, Przemyslaw Gedl, Lilian Švábenická
Other titles
    Blatnička - the important section in the Magura flysch for investigations of the Paleocene/Eocene Boundary Event in deep-sea sub-CCD environment
Author
    Adamová, Marie
    Bubík, Miroslav
    Franců, Eva
    Franců, Juraj, 1957-
    Gedl, Przemyslaw
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Pages
    s. 11-15
Year
    2001
Notes
    2 obr, 18 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Subject group
    biostratigrafie
    eocén
    eventostratigrafie
    Foraminifera
    geologie regionální
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa geologická
    nanoplankton
    paleocén
    prostředí hlubokomořské
    stratigrafická hranice
    tafonomie
Geographical name
    Blatnička (Hodonín)
    ČR-Morava
Keyword
    35-11
    Blatnička
    CCD
    Eventu
    Flyši
    Hlubokomořském
    Hraničního
    Magurském
    Moravou
    Paleocén/eocén
    Profil
    Prostředí
    Veselí
    Výzkum
    Významný
Abstract (in english)
   The changes in the Paleocene/Eocene boundary were studied in the sub-CCD flysch facies of the Bílé Karpaty Unit at Blatnička. A detailed taphonomic and sedimentologic analysis of selected turbidite rhythm revealed a bioturbation of at least upper 11 cm of turbidite marls and indicated the CCD drop for a relatively long period after deposition of the turbidite. Preliminary results of the biostratigraphic study (calcareous nannofossils, aglutinated foraminifera) enabled to assign the studied 17 m thick section to upper part of the Paleocene/Eocene boundary interval. Palynologie study evidenced the presence of Apectodinium, sp. acme. Preliminary geochemical analysis evidenced oxygenated environment and increasing redox potential trend up the section
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012