Record details

Title
    Bořetice a jejich geologická historie
Other titles
    Bořetice and its geological past
Author
    Havlíček, Pavel
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2013
Source title - monograph
    Bořetice v proměnách času
Notes
    Počet výtisků: 50
Thesaurus term
    geology, Paleogene, Pleistocene
Keyword
    Bořetice
    Geologická
    Historie
Abstract (in czech)
   Popis geologické stavby v okolí obce Bořetice. Pleistocenní spraše s několika horizonty paleopůd, v podloží vystupují paleogenní jíly.
Abstract (in english)
   Bořetice and its geological past
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014