Record details

Title
    Bohemia kratero
Statement of responsibility
    Petr Rajlich
Author
    Rajlich, Petr, 1944-
Language
    esp
Source title - serial
    Scienca revuo: oficiala organo de Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE)
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 1
Pages
    s. 22-43
Year
    2007
Notes
    12 obr., 7 fot., 2 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sci. Rev. (ISAE)
Classfication no.
    55
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    Český masiv
    deformace
    diamant
    diskontinuita Mohorovičičova
    granáty
    hydrotermální podmínky
    kráter meteoritický
    křemen
    kyanit
    lamina
    litosféra
    mapa gravimetrická
    metamorfóza šoková
    profil seizmický
    proterozoikum
    pseudotachylit
    struktura ringová
    tektonika experimentální
    vrásnění
Geographical name
    Býšov (Klatovy, Klatovy)
    Chrášťany (Benešov, Benešov)
    Česko
    Lhenice (Prachatice, Prachatice)
    Malenice (Strakonice, Strakonice)
    Soběšovice (Benešov, Benešov)
    Starkoč (Kutná Hora, Čáslav)
    Údraž (Písek, Písek)
Keyword
    Bohemia
    Kratero
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012