Record details

Title
    Bohemian type bivalves Praeostrea bohemica Barrande, 1881 and Slavinka plicata (Barrande, 1881) from the Silurian and earliest Devonian of the Carnic Alps (Austria)
Other titles
    Mlži českého typu,Praeostrea bohemica Barrande, 1881 a Slavinka plicata (Barrande, 1881) ze siluru a spodního devonu Karnských Alp (Rakousko).
Author
    Kříž, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 81, č. 2
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Bivalvia, Silurian, Carnic Alps, Austria
Keyword
    1881
    Alps
    Austria
    Barrande
    Bivalves
    Bohemian
    Bohemica
    Carnic
    Devonian
    Earliest
    Plicata
    Praeostrea
    Silurian
    Slavinka
    Type
Abstract (in czech)
   Mlži českého typu, Praeostrea bohemica Barrande, 1881 a Slavinka plicata (Barrande, 1881) jsou popsáni ze siluru a spodního devonu Karnských Alp (Rakousko. Přítomnost těchto mlžů dále potvrzuje úzké paleogeografické vztahy mezi Karnskými Alpami a Čechy během ludfordianu a spodního Lochkovu.
Abstract (in english)
   Bohemian type bivalves Praeostrea bohemica Barrande, 1881 and Slavinka plicata (Barrande, 1881) are described from the Silurian and earliest Devonian of the Carnic Alps (Austria). The presence of these bivalves further supports close palaeogeographic relation between the Carnic Alps and Bohemia during the Ludfordian and early Lochkovian.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014