Record details

Title
    Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště)
Other titles
    Boršice (cadastre Boršice u Buchlovic, Uherské Hradiště district)
Author
    Hladilová, Šárka
    Nývlt, Daniel
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Roszková, Alena
    Škrdla, Petr
    Vlačiky, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Přehled výzkumů
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 1-2
Pages
    7
Year
    2008
Thesaurus term
    fossil vertebrates
    molluscs
    Palaeolithic
    palynology
    sediments
    settlement
Keyword
    Boršice
    Buchlovic
    Hradiště
    K.ú.Boršice
    Okr
    Uherské
Abstract (in czech)
   Výsledky archeologických a geologických výzkumů na paleolitické lokalitě Boršice za rok 2007.
Abstract (in english)
   Results of archaeological and geological research at the Palaeolithic site Boršice in 2007.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012