Record details

Title
    Boreal- Tethyan Correlation of the Jurassic - Cretaceous Boundary Interval by Magneto- and Biostratigraphy
Author
    Chadima, Martin
    Houša, Václav
    Košťák, M.
    Mazuch, M.
    Pruner, Petr
    Rogov, M. A.
    Šlechta, Stanislav
    Zakharov, V. A.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Stratigraphy and Geological Correlation
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 3
Pages
    s. 63-75
Year
    2007
Notes
    Projekt: 03-05-64297, Russian Foundation for Basic Research, RU
    Projekt: 06-05-64284 Program no. 14 of the Earthscience Division RAS, Russian Foundation for Basic Research, RU
    Projekt: GA205/06/0842, GA ČR, CZ
    Projekt: GA205/07/1365, GA ČR
    Překlad názvu: Korelace mezi boreální a tethydní oblastí jursko-křídového hraničního profilu na základě magnetostratigrafie a biostratigrafie
    Rozsah: 13 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    biostratigraphy
    Boreal and Tethyan deposits
    Jurassic- Cretaceous boundary
    magnetostratigraphy
    Northern Siberia
Keyword
    Biostratigraphy
    Boreal-
    Boundary
    Correlation
    Cretaceous
    Interval
    Jurassic
    Magneto-
    Tethyan
Abstract (in czech)
   Paleomagnetické studie na detailně ovzorkovaném 27m mocném jursko-křídovém hraničním profilu na ostrově Nordvik (záliv Anabar, moře Laptěvů) umožnily poprvé provést korelace jednotlivých magnetozón s chronami M20n-M17r v boreální oblasti. Uvnitř zóny kladné polarity odpovídající chroně M20n, byl zjištěn krátký úsek záporné polarity pravděpodobně odpovídající Kysuca subzoně (M20n.1r). Další krátký úsek záporné polarity, stanovený uvnitř další kladné zóny M19n koreluje se subzonou Brodno (M19n. 1r). Stejná posloupnost kladně a záporně polarizovaných magnetozón byla dříve zjištěna v hraničním souvrství jura-křída v tethydní oblasti v Bosso Valley (Itálie), v Brodnu (Slovensko) a v Puerto Eskaňo (Španělsko). Bylo zjištěno, že hranice jura-křída odpovídá souvrství s výskytem druhu Craspedites taimyrensis ve svrchním Volgianu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012