Record details

Title
    Borealno - tetičeskaja korrelacija pograničnogo jursko-mělovogo intěrvala po magnitno- i biostratigrafičeskim dannym
Author
    Chadima, Martin
    Houša, Václav
    Košťák, M.
    Mazuch, M.
    Pruner, Petr
    Rogov, M. A.
    Šlechta, Stanislav
    Zacharov, V. A.
Language
    rusky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Stratigrafiya, Geologicheskaya Korrelyatsiya
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 3
Pages
    s. 63-75
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/06/0842, GA ČR, CZ
    Projekt: GA205/07/1365, GA ČR
    Překlad názvu: Boreal-Tethyan Correlation of the Jurassic - Cretaceous Boundary Interval by Magneto- and Biostratigraphy
    Překlad názvu: Korelace mezi boreální a tethydní oblastí jursko-křídového hraničního profilu na základě magnetostratigrafie a biostratigrafie
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Boreal and Tethyan deposits
    Jurassic-Cretaceous boundary
    magnetostratigraphy
Keyword
    Biostratigrafičeskim
    Borealno
    Dannym
    Intěrvala
    Jursko-mělovogo
    Korrelacija
    Magnitno-
    Po
    Pograničnogo
    Tetičeskaja
Abstract (in czech)
   Paleomagnetické studie na detailně ovzorkovaném 27m mocném jursko-křídovém hraničním profilu na ostrově Nordvik (záliv Anabar, moře Laptěvů) umožnily poprvé provést korelace jednotlivých magnetozón s chronami M20n- M17r v boreální oblasti. Uvnitř zony kladné polarity odpovídající chroně M20n, byl zjištěn krátký úsek záporné polarity pravděpodobně odpovídající subzoně Kysuca (M20n. 1r). Další krátký úsek záporné polarity, stanovený uvnitř další kladné zóny M19n koreluje se subzonou Brodno (M19n. 1r). Stejná posloupnost kladně a záporně polarizovaných magnetozón byla dříve zjištěna v hraničním souvrství jura-křída v tethydní oblasti v Bosso Valley (Italie)), v Brodnu (Slovensko) a v Puerto Escaño (Španělsko). Bylo zjištěno, že hranice jura - křída odpovídá souvrství s výskytem druhu Craspedites taimyrensis ve svrchním Volgianu.
Abstract (in english)
   As a result of detailed sampling and paleomagnetic study of the 27-m-thick section of Jurassic-Cretaceous boundary beds in the Nordvik Peninsula (Anabar Bay, Lapte Sea), a succession of M- zones correlative with chrons M20n-M17r is established for the first time in the Boreal deposits. Inside the normal polarity zone corresponding to Chron M20n, a thin interval of reversed polarity, presumably an equivalent of the Kysuca Subzone (M20n. 1r), is discovered. The other thin interval of reversed polarity established within the next normal polarity zone (M19) is correlated with the Brodno Subzone (M19n.1r). The same succession of normal and reversed polarity zones has been discovered recently in the Jurassic-Cretaceous boundary beds of the Tethyan sections: in the Bosso Valley (Italy), at the Brodno (Slovak Republic) and Puberto Escańo (Spain) sites. Correlation of successions established lead us to conclusion, that the Jurassic-Cretaceous boundary corresponds in the Panboreal Superrealm.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012