Record details

Title
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
Statement of responsibility
    František Novák, Petr Pauliš, Jiří Mazuch
Other titles
    Bournonite and uranophane from Bukov near Bystřice nad Pernštejnem (Rožná uranium deposit)
Author
    Mazuch, Jiří
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 47-50
Year
    2001
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír.
Classfication no.
    549
    553.3/.4
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    bournonit
    kontrola zrudnění
    minerály supergenní
    moldanubikum strážecké
    parageneze
    rudy U
    složení chemické
    uranofán
Geographical name
    Bukov (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
    ČR-Morava
    Rožná (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
Keyword
    Bournonit
    Bukova
    Bystřice
    Ložisko
    Pernštejnem
    Rožná
    Uranofán
    Uranové
Abstract (in english)
   Bournonite and uranophane from Bukov (Rožná uranium deposit) are described. Bournonite occurs as massive aggregates of several cm in size intergrowed with galena, sphalerite, pyrite and pyrrhotite. Its chemical composition leads to the empirical formula: Pb1,02(Cu1,01Fe0,02)1,03(Sb1,02As0,02)1,04S3. Uranophane forms colloform, earthly to powdered aggregates in weathered uraninite
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012