Record details

Title
    Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon)
Statement of responsibility
    Jan Sklenář
Other titles
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Author
    Sklenář, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 49, mimoř. č.
Pages
    s. 69-70
Year
    2003
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    551.7
    562/569
Conspectus category
    55
Subject group
    Brachiopoda
    česká křídová pánev
    diageneze
    křída
    ohárecký faciální vývoj
    paleontologie
    příprava vzorku
    sedimenty organické
    turon
Geographical name
    ČR-Čechy
    Úpohlavy (Litoměřice, Lovosice)
Keyword
    Brachiopoda
    Cementárna
    Lokality
    Lovosic
    Svrchní
    Turon
    Úpohlavy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012