Record details

Title
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp: nové výsledky
Author
    Siblík, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2005, -
Pages
    s. 156-157
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/03/1123, GA ČR
    Překlad názvu: Triassic and Jurassic brachiopods of the Northern Calcareous Alps: new data
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    brachiopods
    Liassic
    Upper Triassic
Keyword
    Alp
    Brachiopoda
    Jury
    Nové
    Severních
    Triasu
    Vápencových
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Studium hraničních profilů trias/lias. Zjištění druhu Adygella bittneri u Bad Ischlu.
Abstract (in english)
   Study of the Triassic/Jurassic boundary, found of Agydella bittneri near Bad Ischl.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012