Record details

Title
    Brachiopods from the Upper Triassic reef habitats of the Northern Calcareous Alps (Dachstein Limestone, Hochschwab, Austria)
Author
    Bryda, G.
    Siblík, Miloš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia
Vol./nr.
    Roč. 111, č. 3
Pages
    s. 411-435
Year
    2005
Notes
    Projekt: GA205/03/1123, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Brachiopoda svrchnotriasových rifů Severních vápencových Alp (Dachsteinský vápenec, Hochschwab, Rakousko)
    Rozsah: 25 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Brachiopods
    Dachstein Limestone
    Upper Triassic
Keyword
    Alps
    Austria
    Brachiopods
    Calcareous
    Dachstein
    Habitats
    Hochschwab
    Limestone
    Northern
    Reef
    Triassic
    Upper
Abstract (in czech)
   Svrchnotriasoví brachiopodi dachsteinského vápence ze 2 lokalit v pohoří Hochschwab jsou popsáni a vyobrazeni. 900 jedinců patřilo k 28 druhům. Spodnonoricke stáří lokalit bylo potvrzeno konodontovou faunou.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012